Kassakollen

Kassakollen – pomoc, którą możesz otrzymać z Kasy Ubezpieczeń

Należy pamiętać, że obliczenia mają charakter wstępny i pokazują kwotę przed zapłatą podatku. Podane kwoty obowiązują pod warunkiem, że spełniasz również pozostałe warunki dotyczące wypłaty wynagrodzenia.