Kassakollen

Kassakollen – detta kan Försäkringskassan göra för dig

Tänk på att uträkningarna är preliminära och visar beloppen före skatt. Angivna belopp gäller under förutsättning att du även uppfyller övriga krav för ersättningen.

Hjälp oss att göra den här e-tjänsten bättre. Svara på frågorna i enkäten och skriv vad du tyckte om tjänsten. Till frågorna