Kassakollen

Detta kan Försäkringskassan göra för dig

Tänk på att uträkningarna är preliminära och visar beloppen före skatt. Angivna belopp gäller under förutsättning att du även uppfyller övriga krav för förmånen.